Huawei

   Yeni bilgi çağımız tek düğümden bulut hesaplamaya, sabit hattan mobil internete, ayrık verilerden Büyük Miktarda Veriye ve fiziksel dünyadan sanal dünyaya heyecan verici geçişle karakterize edilmektedir.


   Bu yeni çağda güvenlik tehditleri, dikkate alınması gereken endişelerin en başında yer almaktadır. Ağ ortamlarının giderek karmaşıklaşması, artan düzeyde çok yönlülük ve etkinlik içeren güvenlik saldırılarını da beraberinde getirmektedir. Huawei, geleneksel çözümlerin günümüzde endüstrilerin ve devletlerin karşı karşıya kaldığı siber güvenlik tehditlerini karşılamakta zayıf kaldığına inanmaktadır.
Huawei, ICT müşterilerine eşsiz uçtan-uca güvenlik kapasiteleri sağlayan çevik ağ ürünleri sunmaya kararlıdır!