Belediye Otomasyonları

Nas Grup'un belediyeler için hazırladığı ve Türkiye'nin en iyi web tabanlı İnsan Kaynakları Otomasyonu ile entegre sunulan Belediye Otomasyonu uygulamasıyla sizde hızlandırılmış iş süreçleri, kullanıcı dostu arayüz tasarımları, genişleyebilir ve dinamik modüler yapısı, veriye her yerden ulaşabilme, kayıtlı tüm bilgileri sorgulayabilme özellikleriyle kurumunuza güç katabilirsiniz. Mevzuat ve teknik destek olarak alanlarında uzman personelimizle hizmetinizdeyiz.

 

 

1) Belediye Otomasyonu Nedir?

 
E-Belediye projesi E-Devlet’in önemli bir ayağı olarak, Belediyelerin internet üzerinden hizmet vermelerine olanak veren, belediyedeki iş süreçlerinin bilgisayar ortamında gerçekleşmesini sağlayan bir bilgisayar yazılımdır.

 

2) Belediye Otomasyonlarının Özellikleri

 

 1. Proje kapsamında Belediyelere ait tüm birimler arası entegrasyon sağlanabilir.
 2. Proje tamamıyla web tabanlı olarak tasarlanmıştır.
 3. Projenin GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) projeleri ile entegre edilebilir olması sayesinde, dijital haritalarla çalışma olanağı verilmekte olup, görsel olarak da hangi bölgeye ne tür hizmetler verildiği, hangi bölgeden ne kadar gelir elde edildiği gibi bilgilerin görülmesi de mümkündür.
 4. Proje, belediyelerimizde yer alan birimlerin işlevsellik olarak farklılıklar göstermesi sebebiyle paket bir program olmaktan daha çok her belediyenin birimler arası işlevleri ve ihtiyaçları gözetilerek o belediyeye özel olarak düzenlenebilen bir yapıda tasarlanmıştır.

 

3) Belediye Otomasyonlarının Faydaları

Belediye Otomasyonları temel olarak tek sicil numarası olarak T.C. Vatandaşlık Numarası (MERNIS Numarası) üzerinden çalışır. Bu sayede, Belediye’ye herhangi bir iş için gelen vatandaşın tek bir birimde sicil kaydı yapılmakta ve tüm birimler tarafından, tekrar Sicil Bilgisi girişine gerek kalmaksızın işlem yapılabilmektedir. Belediye açısından bakıldığında ise mükelleflerin borç takibinin MERNIS numarası aracılığı ile yapılmasına olanak vermekte, bir vatandaşın belediyenin herhangi bir birimine başvurusu sırasında kişiye ait tüm borçlar görülebilmektedir. Tüm mükellefler için standart olarak alınıp sisteme kaydedilecek sicil bilgileri sayesinde adres veri tabanı oluşturma, mükelleflerle ilgili olarak demografik bilgi oluşturma gibi uygulamalar da mümkündür. Ayrıca projede, belediyenin çalışma prensipleri doğrultusunda tahsilat işlemleri sırasında parçalı tahsilat yapma imkanı bulunmaktadır.


Vatandaş açısından bakıldığında ise, vatandaş internet üzerinden başvuru ya da kredi kartı ile ödeme işlemi gerçekleştirilebilmekte, kurulacak Halka İlişkiler (Beyaz Masa, Danışma vb.) uygulaması ile yine Internet üzerinden, telefonla ya da bizzat dilek, öneri ve şikayetlerini iletebilmekte, sorularına cevap alabilmekte, ilettiği dilekçenin takibini internet üzerinden yapabilmekte ve bu sayede artan müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır. Internet imkanı bulunmayan ya da Internet üzerinden işlem yapmayan mükellefler için ise tek sicil uygulaması sayesinde, özellikle tahsilat işlemlerinin yoğun olduğu dönemlerde, şehrin herhangi bir bölgesine kurulacak ve Internet üzerinden merkezi sisteme ulaşan seyyar veznelerle tahsilat işlemi yapılarak, vatandaşlara çok daha kısa sürede hizmet verme imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca, Belediyenin alacağı karar doğrultusunda bazı gerekli bilgilerin mükellefin cep telefonuna mesaj olarak atılması da mümkündür.


Proje, Belediyeler açısından değerlendirildiğinde, kırtasiye masraflarının minimize edilmesi, merkezi bir proje olmasından dolayı yazılım ve donanım bakım maliyetlerinin azalması sayesinde Belediye giderlerinde gözle görülür azalma sağlanmaktadır. Mükelleflere ait borç takibinin daha detaylı yapılıyor olmasından dolayı belediye gelirleri de artmaktadır. Projenin son kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için kullanıcının terminaline ek bir yazılım yüklenmesi gerekmemektedir. Bu sayede varolan bilgisayarların kullanımına da imkan tanınmakta, projenin kurulumu için gereken donanım maliyetleri de azaltılmaktadır. Tüm birimler arası entegrasyon sağlandığı ve bir birimden girilen veri gerçek zamanlı olarak diğer birimler tarafından da görülebildiği için, belediyenin araç giriş çıkışından, bakım onarımda kullanılan malzeme tutarlarına kadar, personel sicilinden günlük, aylık, yıllık gelir tahsilatı miktarına, stokta bulunan malzemelerden başvuru işlemlerine kadar her türlü veri akışı, kişilerin yetkileri dahilinde bir bütün olarak görülebilmektedir. Bu sayede işlemler daha hızlı gerçekleştirilmekte, ve daha hızlı ve doğru hizmet verilebilmektedir.


Belediye personeline yönelik olarak yayınlanan bildiriler, haberler, toplantı ve mevzuat değişikliği duyuruları da yine benzer şekilde, tüm birimler tarafından gerçek zamanlı olarak görülebilmektedir. Belediye personeli de Internet üzerinden sisteme ulaşarak, eğitim, toplantı, vs. sebeplerle belediye dışında bulunsa dahi, kendisinden istenen işleri yerine getirebilme ve iş akışını izleme olanağına sahiptir. Ayrıca proje dahilindeki evrak takip yazılımı sayesinde bir evrakla ilgili yapılan tüm iş süreçleri kendi yetkileri dahilinde görüntülenebilmektedir.

 

4) Belediye Otomasyonları Kullanım Kolaylıkları


Proje kapsamında, Belediye Bilgi İşlem Birimi tarafından yeni raporların hazırlanmasını mümkün kılan bir rapor sihirbazı mevcuttur. Bu sayede, projenin uygulamaya alınmasından sonra da doğabilecek ihtiyaçların bilgi işlem personeli tarafından karşılanması mümkündür. Belediye Başkanı’nın isteği doğrultusunda hazırlanacak Üst Düzey Bilgi Sistemi sayesinde, Belediye’nin günlük / haftalık / aylık tahsilatından giderlerine kadar, verilen işyeri açma ruhsatı sayısından izinli personel sayısına kadar birçok bilgi özetine ulaşılabilir. Bu sayede Belediye’nin İnsan Kaynakları daha doğru olarak yönlendirilebilir.


5) Belediye Otomasyonları Kapsamındaki Müdürlükler ve Programları

BÜTÇE VE MUHASEBE SİSTEMİ

 • Bütçe İşlemleri
 • Muhasebe İşlemleri
 • Ay Sonu İşlemleri
 • Dönem Sonu (Yıl sonu) / Dönem Başı (Yıl Başı) İşlemleri
 • Mevzuat Dahilindeki Tüm Raporlar
 • Teminat Mektuplarının Takibi
 • Yollukların Takibi
 • Taşınır Mal Otomasyonu / Gelir Modülü / Yolluk Takibi / Bütçe ve Muhasebe Modülü arası tam entegasyon
 • Otomatik Ekstre Kapatma

 

GELİR PROGRAMLARI

 • Su Tahakkuk ve Tahsilat
 • Emlak Vergisi
 • Çevre Temizlik Vergisi
 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Gayrimenkul Kira Vergisi
 • Eğlence Vergisi
 • Yangın Sigorta
 • Minibüs İşgaliye

 

PERSONEL VE İNSAN KAYNAKLARI

 • Memur Servisi
 • İşçi Servisi
 • Sağlık Servisi
 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Kıdem Servisi
 • Disiplin Servisi
 • Hizmetiçi Eğitim Servisi
 • Atama Servisi
 • Evrak Servisi
 • Sicil Servisi

 

PROJE DAHİLİNDEKİ DİĞER MÜDÜRLÜKLER VE SERVİSLER

 

 • Bakım, Onarım Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Sağlık Servisi
 • Basın Yayın Müdürlüğü
 • İtfaiye İşleri
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • Makina ve İkmal Müdürlüğü
 • Cenaze İşleri
 • Evlendirme Müdürlüğü
 • Evrak Takip Yazılımı
 • Halkla İlişkiler (Beyaz Masa)
 • Hizmetiçi Eğitim Servisi
 • İktisat Müdürlüğü
 • İmar Müdürlüğü
 • Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 

6) Belediye Otomasyonlarında Güvenlik


Projeye güvenlik açısından bakıldığında çeşitli katmanlardan oluşan bir güvenlik sistemi söz konusudur. Herşeyden önce belediye dışından gelecek saldırılara karşı kurulacak bir Firewall ile sadece yetkilendirilen IP numaralarının sisteme ulaşması mümkün kılınır. Belediye içinde ise Bilgi İşlem tarafından kullanıcı ve şifre tanımlamaları, kullanıcıya yetkisi dahilinde hazırlanacak olan menü tanımlamalarına olanak veren Yetkilendirme Programı ve kullanıcının yetkisi dahilinde ulaştığı programlarda yaptığı işlemleri kapsayan Log İzleme programı mevcuttur. Bu programlar sayesinde kimin hangi programa ulaşma yetkisi olduğu kontrol edilebilmekte, yetkisi dahilinde hangi işlemleri yaptığı da izlenebilmektedir. Ayrıca proje kapsamında gerçekleşecek bilgi akışının güvenliğine yönelik olarak kullanılabilecek olan elektronik imza uygulaması sayesinde hem kırtasiye kullanımı neredeyse sıfırlanmakta, hem de bilginin bir yerden başka bir yere akışı sırasında değiştirilmemesi ve okunmaması sağlanabilmektedir. Smart kartların kullanımı sayesinde vatandaşların ya da kullanıcıların sisteme bu kart aracılığı ile daha güvenli bir şekilde tanıtılması da mümkün kılınır.

 

7) Kullandığımız Teknolojiler


Belediyelerimiz için geliştirdiğimiz “Belediye Otomasyon Yazılım Hizmetleri” projelerimizde Microsoft teknolojilerinden faydalanmaktayız. Microsoft Visual Studio .Net yazılım geliştirme ortamında C# ile hazırlanan projemizde veritabanı olarak Microsoft SQL Server kullanılmaktadır. Projemiz alternatif olarak Oracle 10G ve üzeri veritabanı flatformları ile çalışabilecek şekilde düzenlenebilmektedir.

 

8) Sonuç


Belediye Otomasyon Projesinin internet tabanlı olması sayesinde mükellef ve belediye açısından işlemlerin daha hızlı, zamandan ve mekandan bağımsız olarak yapılması mümkün kılınmaktadır.
Tek sicil uygulaması sayesinde, tekrar eden veri girişi engellenmekte, kişilerin bilgilerine daha hızlı ve daha doğru bir şekilde erişilmesi, borçların takip ve tahsil edilmesi sağlanmaktadır.
Veritabanında bulunan tüm bilgilere ulaşılabilirliği maksimum düzeyde tasarlayarak kurumun hizmetine sunmaktayız
Sonuç olarak, belediyelerimizin ihtiyaçlarını tam olarak analiz edip, kurumlara özel yazılımlar üretmekteyiz.

 


Telefon Belediyeciliği

Belediyenizin kesintisiz ve sürekli hizmeti için, kusursuz çalışan, işleri kolaylaştıran bir sistemdir. Vatandaşlar, telefon etmek kadar kolayca vergi ödemelerini gerçekleştirir, isteklerini, öneri ve şikâyetlerini iletebilirler. Belediyeler telefon vasıtasıyla, mesai saatleri dışında da hizmet vermeğe devam ederler.


İletişim teknolojilerinin sağladığı kolaylıkları gündelik hayatlarında yaygın olarak kullanan vatandaşlar, vergi ödemek için belediye veznelerinde sıra beklemek zorunda kaldıklarında, haklı olarak yönetime olumsuz eleştiriler yöneltiyorlar. Oysa Telefon Belediyeciliği Sistemiyle vatandaşlar, mesai saatlerine bağlı kalmaksızın, belediye hatta ülke sınırları dışında olsalar dahi, vergilerini kolayca ödeyebiliyor.
Bilgisayarı olmayan bilgisayar kullanım bilgisi olmayanlar, sesli yanıt sisteminin (IVR) basit komutlarını takip ederek işlemlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Telefon Belediyeciliği ile halka, en etkili servis sağlanmaktadır çünkü operatörlerin çalıştığı telefon santralleriyle karşılaştırıldığında, telefon belediyeciliği çok daha hızlı ve hatasız hizmet veren bir sistemdir.


Sesli Yanıt Sistemleri sayesinde kurumların ihtiyaçlarına uygun özgün uygulamalar geliştirilmiştir. Böylece mükellefler istedikleri yerden, telefon kanalı ile kredi kartı kullanarak işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ücretsiz telefon hatlarını kullanarak, sesli yanıt sistemini arayanlar, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak belediye bilgi sisteminden emlak, çevre-temizlik, ilan, reklâm, vb. gibi vergi borçlarını öğrenebilir ve isterlerse kredi kartı kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde vergi ödemelerini yapabilirler.


Nas Grup Telefon Belediyeciliği Sisteminde, ayrıca, belediyeyi arayan vatandaşlar, şikâyet ve önerilerini de ücretsiz olarak yetkililere ulaştırabilmektedir.
Nas Grup Telefon Belediyeciliği Sistemine faks gönderimi, canlı operatöre aktarım, müşterinin geri aranması, arayan numaraların tespiti ( Caller – ID ) ve engellenmesi gibi gerekli görülecek ek özellikler eklenebilmektedir.

 

Sistemin Avantajları

 • Maliyet
 • Zamandan Tasarruf
 • İşlevsellik
 • Verimlilik
 • Operasyon
 • Yönetim
 • Güvenlik
 • Müşteri Memnuniyeti