Sunucu Çözümleri

Data Center kesintisiz iş sürekliliğinin sağlanması için aşağıdaki çözümler ile uzman ekibimizle anahtar teslim proje hizmetleri vermekteyiz:

 

 • Düşük enerji tüketimli Green Data Center çözümleri
 • Enerji sistemleri
 • Güç kaynakları
 • Jenaratörler
 • Altyapı data ve enerji kablolaması
 • Data Center erişim kontrol sistemleri kart okuyuculu kapılar
 • Yükseltilmiş döşeme ve sunucu rack kabinetleri
 •  Ağ Altyapısı
 •  Güvenlik Altyapısı
 •  Soğutma Altyapısı
 • Enerji ve Elektrik Altyapısı Data Center yönetimi ve görüntüleme sistemleri

 

 

Veri Merkezi Sunucu Yük Paylaşımı

Ekonomik büyüme ile birlikte artan en önemli veri merkezi ihtiyaçlarından birisi veri merkezi sunucularının kapasiteleri ve bu kapasitelerin en etkin biçimde kullanılması olmuştur. Veri merkezlerindeki sunuculara gelen trafiğin sunucu donanımı ve yazılımına uygun olacak şekilde yük paylaşımı yapılması ile mevcut ve yeni alınacak sunucuların verimli bir biçimde kullanılması mümkündür. Bu yapı ile birlikte sunucuların yedekliliği sağlanmakta, periyodik operasyonel çalışmalar sırasında servis kesintisi en aza indirgenmektedir. 
 
 
Veri Merkezi Sunucu SSL-Offload


Kullanıcıların merkezi uygulamalara güvenli erişimi için HTTPS-SSL kullanımı hızla artmaktadır. Sunucular SSL protokolü ile son kullanıcıya kadar güvenli erişim sağlarken, sunucu üzerine önemli ölçüde ilave bir yük de gelmektedir. SSL-Offload çözümlerimizle, sunucular üzerindeki bu yük özel cihazlara kaydırılabilmektedir. Normal şartlarda her sunucu üzerine alınması ve yüklenmesi gereken SSL sertifkalarının, SSL-Offload cihazlarına yüklenmesi ile her sunucu için ayrı ayrı SSL sertifikası alınması gerekliliği ortadan kalkmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Veri Ambarı, Temizliği ve İş Zekası Platformu


Veri Ambarları özellikle dağınık operasyonel sistemleri olan bankacılık gibi sektörlerde, stratejik bilgileri entegre hale getirerek, veri bütünlüğü ve bilgiye kolay erişimi sağlar. Bu çözümler firmaların başarılı stratejik kararlar almasına zemin oluşturur. NAS GRUP’un  bu konudaki çözümleri ;

 

 • En uygun çözümü önermek için iş ve sektör danışmanlarımız ile birlikte kısa süreli ön analiz çalışmalarında bulunmak
 • Kurumsal raporlama ve analiz yapmak
 • Veri modellemesini oluşturmak
 • Veri entegrasyonu, dönüşümü ve temizliği (ETL) projeleri yapmak, stratejik önem taşımayan verilerin temizlenmesi ve birden fazla şekilde girilmiş aynı bilgilerin tekilleştirilmesi
 • Seçilen raporlama platformuna uygun tasarım yapmak
 • Ürün/Proje Yönetimi/Uygulama ve sektörel anlamda iş danışmanlığı, yetkili eğitim vermek
 • Finans şirketleri için hazır analiz modelleri ve veri ambarı çözümleri sunmak
 • Uygulama geliştirmek, anahtar teslim proje yapmak
 • Satış sonrası bakım destek hizmeti vermek
 • Dışkaynak modelinde işletim yönetim hizmetleri sunmaktır.

 

 

NAS GRUP bu hizmet kapsamında;

 1. Pazar Araştırmaları
 2. Anket 
 3. Veri Tamamlama
 4. Veri Güncelleme
 5. Form Veri Girişi

 

gibi hizmetler vererek şirketlerin müşterilerine doğru kanallardan doğru mesajla ulaşmalarına, hizmet kalitelerini ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

 

Veri Madenciliği

Firmalar için stratejik nitelik taşıyan bilgilere çoklu veri kümelerinden ilgili filtrelemeyi yaparak ulaşmamızı sağlayan çözümlerdir. Veri madenciliği istatistik analizler kullanarak modelleme ve raporlama yapar. Büyük verilerin genel bir resmini çıkarmak için sunulan bir hizmettir.
NAS GRUP,  gün geçtikçe önemi artacak bir konu olan veri madenciliği çerçevesinde veri tabanlarında ileri istatistiksel analizler kullanarak potansiyel olarak kullanışlı bilginin çıkarılmasına yardımcı olmaktadır.

 

Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri


 Bilginin depolanması büyük, orta ve hatta küçük ölçekli işletmeler için bir gereksinim haline gelmiştir. Veri alanında yaşanan patlamayla birlikte birçok kuruluş, bir yandan sektöre özgü mevzuat düzenlemelerine uyum sağlamaya çalışırken bir yanda da hızla büyüyen bilgi varlıklarını yönetmeye, korumaya, bunlara ilişkin riskleri azaltma ve bunların bakımını yapmaya çabalamaktadır. 


İş riskini azaltıp depolama yönetimi maliyetlerini iyileştirirken hizmet düzeylerini ve büyüme oranlarını denetim altında tutmak için güçlü bir bilgi altyapısı gerekir. Güçlü bir bilgi altyapısı aynı zamanda, bir şirketin veri ve bilgilerini depolama, koruma, bunlara erişim, bunlardan yararlanma yöntemlerinin de omurgasını oluşturur.

 


Depolanan bilgi, felaket durumları karşısında şirketinizin hızla kaldığı yerden faaliyetini sürdürmesine olanak tanırken sınıflandırılabilir olması elinizdeki bilginin yönetilebilir olmasını da sağlamaktadır. Bilginin yönetilebilir olması ise rekabet anlamında şirketinizi avantajlı duruma getirmektedir. veri depolama ve yedekleme konusunda Nas Grup ilgili sürücü ve disklerin konfigürasyonlarının yapılması, Bağlantı testlerinin yapılması ,Sistemlerin, veri depolama altyapısına erişimi için gerekli altyapının oluşturulması, Güvenlik tanımlarının yapılması, Ek geliştirmeler ve mevcut sistemlerin incelenmesi için danışmanlık verilmesi, Gerekli kurulumların yapılması, yazılımların güncellenmesi, Veri yedekleme ve felaket önleme projeleri için altyapıların oluşturulması İlgili disklerdeki performansı takip etme ve raporlama, gibi hizmetler vermektedir .

 


Nas Grup ayrıca Tekilleştirme gibi teknolojiler sayesinde, sistem üzerinde verinin birden fazla kopyası olsa bile tek veri boyutunda yer kaplamasını sağlayan çözümler de üretmektedir. Her projede olduğu gibi, başarılı bir veri depolama çözümü için ihtiyaçların doğru olarak belirlenmesi ve iyi analiz edilmesi gerekir. Şirketinizin ihtiyacı olan en doğru çözüm ancak iyi bir analiz sonucunda elde edilir. Bu doğrultuda geliştirilen bir veri depolama çözümünün şirketinize katacağı önemli değerler var. Sahip olduğunuz bilginin raporlanabilir hale gelmesi şirketinizi ve müşterilerinizi daha iyi anlamanıza ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmenize olanak sağlar. Faaliyetleriniz sırasında elde edilen bilgiyi etkin şekilde kullanabilir, yedekleyebilir ve tek bir merkez üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde erişerek yönetebilirsiniz. 

 
NAS GRUP bilişim sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda standart Data  Center merkezlerini daha esnek bir yapıya getirerek, kurumların ihtiyaç ve önceliklerine göre, outsourcing, data center çözümleri sunan Bilgi İşlem merkezleri haline getirmektedir.

 

 

Donanım, işletim sistemleri, yönetim yazılımları, firewall  ve benzeri altyapı yatırımlarını yapmadan, bilgi işlem hizmet ve işletim ihtiyaçları bu tür merkezlerden karşılanabilmektedir.
Nas grup, müşterilerimizin mevcut veya  öngördüğü lokasyonlarda kurucağı bilgi işlem merkezlerini kendi yetkin personeliyle , ölçümlenebilir hizmet anlayışıyla, sizlerin ana iş kollarınızda daha rekabetçi olmanıza yardım edecek hizmetleri sağlamaktadır.

 

Data Center Çözümleri kapsamında gerekli  donanım, işletim sistemleri, yönetim yazılımları, ürün ve süreç yönetim hizmetleri, ölçeklendirme ve ölçümleme hizmetleri, sistem entegrasyonu, donanım ve yazılım güncellemeleri gibi tüm bilgi iletişim hizmetlerini, müşterilerimiz Nas grup’tan temin edebilmektedirler. 


 

 


 

Sunucu Çözümleri


 İşletmenizin iş sürekliliğini sağlayan uygulamaların doğru konumlandırılmış bir sunucu üzerinde çalışması çok önemlidir. Performans analizleri neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, işletmeniz için en uygun sunucu çözümleri belirlenebilir. Ancak gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlarınız da mutlaka hesaba katılmalıdır. Kolay yönetilebilen, genişleyebilir bir yapı sayesinde yatırımlarınızın tam karşılığı alabilirsiniz. Aksi takdirde değişiklik gerektiren bir durum ile karşılaştığınızda yüksek maliyetli yatırımlar yapmanız gerekebilir.

 

Doğru çözümler için en önemli nokta ihtiyaç analizinin doğru olarak yapılması ve fiyat/performans anlamında en doğru ürünlerin belirlenmesidir.

Nas Grup uzman kadrosu ve sektörel tecrübesi ile işletmelere her seviyesinde sunucu çözümleri sunmaktadır. Nas Grup iş ile ilgili verilerinizi, verinin başlangıç aşamasından elden çıkarılmasına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca yöneterek depolama ve erişimin en düşük maliyet ile en iyi duruma getirilmesini sağlar.

 

 

 

 

 

Sunucu Sanallaştırması (VMWARE)


Sanallaştırma teknolojisi maliyetleri azaltır, uygulamalara erişimi artırır ve BT yönetimini kolaylaştırır. 

 

 • Sanallaştırma, planlı ve plansız kapalı kalma sürelerini azaltıp gelir kaybını en aza indirir.
 • Sunucu birleştirme yatırım ve işletme giderlerini azaltmanıza yardımcı olur.
 • Sunucu birleştirme yoluyla enerji verimliliğini artırıp daha az donanım gerektirerek yatırım ve işletme maliyetlerinizi düşürür.
 • Basitleştirilmiş olağanüstü durum kurtarma çözümleri sunarak, altyapınız için iş sürekliliği sağlar.
 • Veritabanları (Oracle Veri Tabanı, Microsoft SQL Server, SAP HANA, SAP Sybase) dahil kritik kurumsal uygulamaları, iş uygulamalarını (SAP Business Suite, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, SAP) sanallaştırarak hizmet seviyeleri ve performansı en üst seviyeye çıkarır. 

 

Sanallaştırma teknolojisine geçerken, uygun yazılımı bulmak; doğru sunucu, veri depolama ve network altyapısını seçmek gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz.
Data Sistem'in benzersiz saha tecrübesinden yararlanarak VMware ve Hyper-V çözümlerimizle standartlara dayalı bir sanallaştırma stratejisi oluşturup, kısa sürede hayata geçirebilirsiniz.

 

Çözümlerimiz

 • Sunucu Sanallaştırma
 • Ağ Sanallaştırması
 • Masaüstü Sanallaştırması
 • Uygulama Sanallaştırması
 • Depolama Sanallaştırması