Elektronik Kent Yönetim Sistemi

Elektronik Kent Yönetim Sistemi

 

 1)    e-Kent Yönetim Sistemi Nedir?

 

kent yönetim sistemi

Yerel yönetimlere kanun ve mevzuatlar ile verilmiş yetki ve görevlerin yerine getirilmesi esnasında yapılan tüm işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla çağımızın teknolojisi olan internet ortamında süreç odaklı geliştirilmiş entegre, Bulut (Cloud) teknolojisi destekli web tabanlı, zaman ve ortamdan bağımsız yazılım uygulamalarının bir bütünüdür.

 

 

  2)    e-Kent Yönetim Sistemi Avantajları

 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu durum yasa ve mevzuatlarda sıkça önemli değişiklikler yapılmasına neden olmaktadır.
Bu tür otomasyon yazılımlarında söz konusu değişiklik veya güncellemeleri yapmak önemli ölçüde vakit kaybına ve işlemlerin aksamasına neden olmaktadır. Elektronik Kent Yönetim Sistemi 7/24 çalışma mantığında tasarlanmış ve merkezden yönetilebilir olduğundan bu aksamaları ortadan kaldırmaktadır.