İş Uygulamaları

Veri Merkezi Sunucu Yük Paylaşımı

Ekonomik büyüme ile birlikte artan en önemli veri merkezi ihtiyaçlarından birisi veri merkezi sunucularının kapasiteleri ve bu kapasitelerin en etkin biçimde kullanılması olmuştur. Veri merkezlerindeki sunuculara gelen trafiğin sunucu donanımı ve yazılımına uygun olacak şekilde yük paylaşımı yapılması ile mevcut ve yeni alınacak sunucuların verimli bir biçimde kullanılması mümkündür. Bu yapı ile birlikte sunucuların yedekliliği sağlanmakta, periyodik operasyonel çalışmalar sırasında servis kesintisi en aza indirgenmektedir.

Çevrimiçi Depolama

Alınan yedeklerin aslının bulunduğu yerin dışında farklı bir yerde saklanması da oldukça önemlidir. Aksi takdirde aynı donanım (sabit disk vs.) kullanılarak alınan yedekler, kullanılan donanımın bozulması durumunda asılları ile birlikte kullanılamaz duruma gelebilir. Disket, CD, DVD gibi ortamlara alınan yedeklerde zamanla karmaşaya ve yedekleme işlemini ihmal etmeye sebep olurlar.Sayıları günden güne artan çevrimiçi depolar, düşük saklama maliyetleri, yüksek saklama kapasiteleri ve geniş bant erişim özellikleri ile yeni bir depolama alternatifi sunuyorlar.

Sunucu Çözümleri

İşletmenizin iş sürekliliğini sağlayan uygulamaların doğru konumlandırılmış bir sunucu üzerinde çalışması çok önemlidir. Performans analizleri neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, işletmeniz için en uygun sunucu çözümleri belirlenebilir. Ancak gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlarınız da mutlaka hesaba katılmalıdır. Kolay yönetilebilen, genişleyebilir bir yapı sayesinde yatırımlarınızın tam karşılığı alabilirsiniz. Aksi takdirde değişiklik gerektiren bir durum ile karşılaştığınızda yüksek maliyetli yatırımlar yapmanız gerekebilir. Doğru çözümler için en önemli nokta ihtiyaç analizinin doğru olarak yapılması ve fiyat/performans anlamında en doğru ürünlerin belirlenmesidir. Nas Grup uzman kadrosu ve sektörel tecrübesi ile işletmelere her seviyesinde sunucu çözümleri sunmaktadır. Nas Grup iş ile ilgili verilerinizi, verinin başlangıç aşamasından elden çıkarılmasına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca yöneterek depolama ve erişimin en düşük maliyet ile en iyi duruma getirilmesini sağlar.

Fiziksel Güvenlik

Fiziksel ve çevresel güvenlik her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Kurumların kullandığı fiziksel güvenlik sistemleri birbirleri ile entegre olmadığı zaman merkezi ve proaktif güvenlik süreçlerini yürütmek oldukça güçtür, bu da güvenlik açıkları oluşturmaktadır. Tehdit seviyelerinin ve güvenlik zorluklarının her ortamda artmaya devam etmesine paralel olarak, organizasyonlar daha fazla güvenlik bilgisi toplayıp, bu bilgileri değerlendirerek, en hızlı şekilde olaylara müdahale etmeye çalışmaktadır. Güvenlik personeli çok fazla bilgi yükü ile karşı karşıya kalmakta ve önemli olayları yakalayamamaktadır.

NAS GRUP, IP video teknolojileri, video içerik analizleri, tel üstü algılama sistemleri, kartlı geçiş sistemleri gibi farklı elektronik güvenlik sistemlerini kullanarak bu sistemleri birbirleri ile entegre ederek; plazalar, kampüsler, havalimanları gibi önemli tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması için projeler geliştirmektedir.

IP video çözümleri ve video içerik analizleri ile herhangi bir lokasyondan gelen görüntü, ses ve veriyi, analiz ederek önemli olayların belirlenmesini sağlar ve analiz edilen bilgiyi, hızlı ve efektif müdahale için en uygun personele aktarır. Böylece; potansiyel tehditlerin belirlenmesi, acil durum yönetiminin geliştirilmesi, kayıp ve kaçakların azaltılması ve operasyonel verimliliğin artırılması sağlanabilmektedir.

NAS GRUP, akıllı video dağıtımı; güçlü video yönetim yazılımları ile tüm güvenlik sistemin çalışırlılığının takibi, dağıtımı ve analizini sağlayan dağınık video operasyonlarının yönetimini kolaylaştıracak sistemler kurar.

Akıllı video analitik çözümleri büyük miktardaki güvenlik videosunun ve bilgisinin anlamlı hale getirilmesine yardımcı olur, ekranların devamlı izlenmesine gerek kalmadan potansiyel tehditleri ve önemli olayları belirler. Bu otomatik alarmlar, tehditlerin hızlıca belirlenmesi, kaynakların verimli ve etkili kullanılmasını sağlayarak, güvenlik personelinin, önemli olayları belirlemek için çok sayıda monitörü izlemeye çalışması yerine, tehditlerin belirlenmesi ve yönetilmesine odaklanmasını sağlar.

Video ve olay yönetimi, acil durum müdahale ve diğer güvenlik sistemlerinden gelen bilgilerin entegre edilmesi ile, otomatik olarak potansiyel tehditler belirlenip ve güvenlik politikaları doğrultusunda gerekli alarmlar harekete geçirilir.

NAS GRUP’un geliştirdiği fiziksel güvenlik yönetim platformu ile farklı güvenlik ve iş sistemlerini tek bir platformda yönetmek mümkün hale gelmektedir. Bu yazılım farklı güvenlik ve iş sistemlerden alınan bilgilerin, iş akışları ile entegre edilmesini sağlayarak, insan hatasından azaltılmasını ve daha verimli güvenlik yönetimi sağlar. Tüm güvenlik alt sistemleri ve iş sistemlerinin tek bir yazılım altında yönetilmesi ile merkezi kontrol, hızlı karar alma sağlanmaktadır. Ayrıca, esnek sistem dizaynı bilgi sistemleri dostu mimarisi ile operasyonel verimlikleri artırır.